Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

В живота ти има ли проклятие
Искаш ли да извършваш Божията воля
Бог ли ти възлага тази задача
Каква е наградата за служението
Благословение, здраве и любов
Имаш ли копнеж да прославяш Бога?
Кога ще отида в храма
В мен царува жаждата
Какво е първото служение, което се изисква от теб?
Познавам ли Христос от Евангелията
Това Христос ли е или са нашите мечти
Покаланям се пред Истинския Бог
Имвестирам време да изучавам Неговата личност
Разбирам ли нещата или просто ги знаем като факт
Църквата се нуждае от разбиране
Глупец, който не знае как да използва собствените ти ресурси
Какво означава за мен жертвата на кръста
Христовия живот и смърт служат като пример
Следвам Неговите стъпки
Какво поправих в моя живот
Бягай за живота си
Благодатта води към освещение
Мога ли да следвам пример, от който не съм удивен
Подражанието идва с възхищението
Да ходя с Него е да бъда с Него
Да завися от Него, значи да разчитам на Него и да съм доволен
Да общувам с Христос, да Му поверя най-съкровените си тайни и да заставам пред Него гол и разкрит
Да се портудя да познавам Христос или да създам идол
Словото формира моите представи за Бога
Христовата жертва е ефект
Практическо действие върху живота ми
Не заради моето послушание, а заради Христовото послушание
Аз съм послушен, за да угодя, а не за да получа
Освобождава ме от духовните последствия за моя грях
Отец поставя Христовия лик пред мен и гледа Него
Преко Божие действие, запечатано чрез Духа
Бог дава покой на душите ни и свята сигурност
Когато спра да греша заради страх, аз го правя заради егото си
В служението ставам по-активен
в живота ставам доволен