Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Проверка на духовната ми зрялост
Носене на ръце и бързи отговори
Изпитване на мотивите
Мразя са слушам истината
Непроменени хора
Ходя на църква, за да се променям по Христовия образ, а не да бъда обгрижван
Хората – инструмент на Бог и инструмент на Дявола
Бог осмисля ли живота ти
Ще дадеш ли всичко
Кога ме благославя Бог
Съживление, когато влизат и излизат хора от църквата
Църква в застой
Църквата не е мавзолей
Кога ставам мишена за Дявола
Как закоравявам сърцето си
Горко ни, ако слушаме Божието Слово, а не се новораждаме
Мумифицирано сърце
Стари мяхове, ново вино
Съживявай Божието Слово всек иден в себе си
Тежеста на греха и влиянието му върху духовния ми живот
Днешната църква няма желание да изповяда колко силен е греха и
Естествено, че Бог иска да те благославя физически
Осъзнал ли си какво прави благодатта в твоя живот
Ние се нуждаем от Снабдител, а не от Спасител
Какво се случва, когато не осъзнаваме своята греховност
Легализъм и законничество: как страдаме от него и как го изопачаваме
Разпуснатост и законничество, произтичащи от грешни идеи
Плодове от двете крайности
Те разбиват взаимоотношенията ми с Бога
Защо Бог дава заповеди и трвбва ли днешния християнин да го следва
Някой наричат ли те е легалист
Закон без взаимоотношения
Контекста на благодатта
Да се спася чрез закон
Неправилно разбран закон
Изпълнявам правила без жажда да се поклоня на Бога
Легалистът отделя закона от Законодателя
Няма любов, радост и живот, а треперене за външните ми дела
Закон на буквата и закон на Духа
Морал, правда и етика, които отвличат от огненото поклонение и водят до сух легализъм