[V1]
Слушай винаги гласа Ми,
Словото Ми изпълнявай,
Свой народ ще те направя
завинаги.Ако ли някой от вас не отвърне на зова Мой,
ще отвърна Своя лик за много дни.
[C]
Ако не чуеш Моя глас,
безмълвно Аз ще плача,
но в изгнание ще пратя теб,
народе Мой.

[V3]
Отхвърли днес свойта злоба,
непокорството в сърцата.
О, върни се, Израиле-
казва Бог. Нечестивите постъпки,
липсата ти на боязън
нараниха ми сърцето,
народе Мой.

[V4]
Даже Словото прочиташ,
но нехайно се отнасяш,
уважение ти липсва,
народе Мой.Ако истински поправиш
злите си дела и мисли
ще направя да се върнеш
във земята си.