[V1]
СТАНЕТЕ СЕГА ВЪЗКЛИКНЕТЕ,
ОМИТИ В КРЪВТА НА ХРИСТА,
И НОВА ВИЙ ПЕСЕН ЗАПЕЙТЕ:
КАК БОГ ОПРОСТИ ВИ ГРЕХА.

[C]
ЛИКУЙТЕ!ЛИКУЙТЕ!
СТАНЕТЕ СЛАВЕТЕ ХРИСТА! /2

[V2]
ЗАПЕЙТЕ КАК ТОЙ НА ЗЕМЯТА
ДОЙДЕ ЗА ДА НИ ОПРАВДАЙ;
ПЛАТИ СЪС КРЪВТА СИ ЦЕНАТА
НА ВЕЧНО БЛАЖЕНСТВО ВЪВ РАЙ.

[V3]
ПОБЕДА И СИЛА ТОЙ ДАВА,
ВЪВ БОЯ С ГРЕХА НИ КРЕПИ;
НАС ЧУДНО С ЛЮБОВ ОКРЪЖАВА
И ВОДИ НИ С ДУХА СВЯТИ.

[V4]
ЗАПЕЙТЕ СЪС ВСИЧКИ СВЕТИИ
ВИЙ ПЕСЕН ХВАЛЕБНА СЕГА:
ТОЙ НАС СЪС КРЪВТА СИ ИЗКУПИ-
О,СЛАВА НА СПАСА ХРИСТА!