Целта на живота
Служението…
Върхът на Божието творение
Първи плодове
Ти си създаден за…

достойно ходене в призванието ти

Еф. 2:10 Еф. 3:1 Кол. 1:10

къде се крие твоята идентичност?
Какъв живот е угоден на Бог?
Работа на Божията нива
Многообразието на Божията благодат
Избран за велики дела
Отклик