[V1]
Тоз е денят, /2/ който Бог сътвори! /2/
Ще пеем ний, /2/ ще се веселим! /2/
Тоз е денят, който Бог сътвори!
Ще пеем ний, ще се веселим!
Тоз е денят, /2/ който Бог сътвори!
[V2]
Чест и хвала /2/ да се носи сега /2/
за чудний Спас, /2/ възродил и нас! /2/
Чест и хвала да се носи сега
за чудний СПАС, възродил и нас!
Чест и хвала /2/ да се носи сега!