В това 10 минутно видео ще видите Имената, с Които ни се представя Бог от Битие до Откровение!