[V1]
ТОЙ ЖИВЕЕ ДНЕС! КАМЪКЪТ Е ОТВАЛЕН!
ТОЙ ЖИВЕЕ ДНЕС! ГРОБЪТ МУ СВИДЕТЕЛ Е!
“ ТОЙ ЖИВЕЕ ДНЕС! ” – ПЕЕ АНГЕЛСКИЯ ХОР –
“ СЛАВА НА СПАСИТЕЛЯ! ”