пастор Антон Пенев
 Можеш ли да бъдеш зависим от Святия Дух, да бъдеш под Неговото водителство, да чакаш пред Него, да не правиш нищо без да си се сверил с Бог?
Дори целия свят да е зад теб, ако ти не си в Исус, няма добро за теб.
Единствената сигурност е в Него.
Сами по себе си, ние сме слаби и страхливи, но под водителството на СВЯТИЯ ДУХ, ние сме призвани за велики и смели дела.
Ние сме отделени чрез нашето кръщение.
Огъня върху теб ти поставя знак и ти ставаш притежание на Бог.
Ние не сме в този свят, за да изявяваме себе си и своите качества, а за да издигаме Христос.
Живей така, че да личи, че принадлежиш на Бог.
Не бъди в мир с целия свят, а в бунт срещу Бог вътре в сърцето си, защото това е опасно!
Човешкото добро няма никаква стойност. Живей за Божието одобрение.
Нека да не бъдем фокусирани върху нашите нужди, а върху нуждата да прославяме Бог, тъй като ние сме направени за това.

Велизар Пенев
Познаваш ли Древния по дни?
Как да пуснеш силата на Святия Дух в живота си?
Как да бъдеш зависим от Бог?