Четвъртото измерение ще ти даде неща, които дори не можеш да си представиш в третото.

Чудесата на Бог!

Добрата новина е, че не можем да избягаме от четвъртото измерение.

Божието присъствие е навсякъде.

Офанимите – ангелите с форма на колела, които имат очи навсякъде и следят чие сърце е разположено към Бог,

колко вяра имаш и дали си готов да изоставиш нещата от този свят.

Кой е порталът за влизане в Божието присъствие?

Трябва да изгубиш всичко, за да намериш Бог.

В четвъртото измерение има една зависимост –

колкото повече искам да намирам Бога, толкова повече неща от света трябва да оставям. Всичко за мен трябва да стане измет.

Как може да се угоди на Бог? Единствено в християнството това не става чрез дела и ритуали, а само и единствено чрез ВЯРА!

ВЯРАТА е порталът към четвъртото измерение.

Нюанси на вярата.

Проповед на Христос върху вярата.

Дефиницията на вярата не може да се събере в едно човешко изречение.

Вярата е порталът, през който ти угаждаш на Бог и влизаш в четвъртото измерение.

Нека бъдем мъдри за Божествената мъдрост, а не за светската, защото 4 е повече от 3.

Бог може да ти даде много мъдрост, ако решиш да посветиш тази мъдрост на Него.

Колко неща в ежедневието ти са ти по-скъпи от Божието присъствие?

Какво е вяра? Какво казва Христос за вярата? Разговора на Христос с Никодим.

Аналогия между Йоан 3:14-15 и Числа 21:5-9

Трябва да бъдем благодарни на Бог, че допуска да ни хапят змии усойници, защото ако не бяха те, нямаше да се покаем и щяхме да погинем, вместо да се върнем към Бог.

Бог каза на Мойсей да направи медна змия, към която като погледне ухапаният от змия-усойница, да се изцерява.

Христос говори на Никодим за вярата, той сравнява издигането на змията в пустинята и издигането на Човешкия Син.

Между двата пасажа има 2 паралела:

  1. ТЕМАТА – спасението на човека (от змиите в единия текст или от смъртта/греха в другия)
  2. НАЧИНА – и в двата пасажа начина е един и същ (в Числа – гледане, в Йоан – с вярване), т.е. ВЯРАТА = ОЧИТЕ на духовния човек. Чрез вяра аз гледам в четвъртото измерение.

Колко често поглеждаме на Бога? Не говорим за молитва!

Колко често разположението на сърцето ни е към Бога? Сърцето ми към светските неща ли гледа по-често или към Христос.

Плътските ни очи може да трябва да вършат физическата работа, но какво се случва в сърцето ни.

Вярата е погледа в четвъртото измерение!

Вярата е духовно, сърдечно съзерцание на Бога Спасител. Имаш ли това съзерцание? Честичко ли твоето сърце е в небесни места?

Където е сърцето ти, там е твоето съкровище.

Погледни към Бога и засияй! Не говорим за скришната стаичка, а за настройката на сърцето ти през цялото време.

Молитвата не е вярата, вярата е да погледна на Бога с моето сърце!

Ако нямам вяра, която непрекъснато гледа към Бог, аз съм губещ.

Аз съм в третото и четвъртото измерение едновременно, защото аз съм тук, но съм и там.

Сърцата на патриарсите не гледаха към земните неща, а те гледаха нагоре, затова имаха богоугодна вяра.

„Винаги се молете“, не означава непрекъснато да говоря, а копнежа и разположението на сърцето ми да са постоянно към Бог.

Трябва да гледам към Божият Син, за да бъда спасен от всички змии, които ме хапят в света.

Исус казва, че върши онова, което върши Отец. Ти гледаш ли какво върши Духът?

Погледни на кръста, за да може да бъдеш изцерен.

Това е решение на обръщане на очите на сърцето ми към Бога.

Това е волево решение. Аз решавам къде да гледа моето сърце. Затова Давид е успешен. Той реши да поставя Господа пред себе си винаги.

Плътта ти никога няма да те тегли към Бог. Вземи решение, подчини плътта си и се обърни към Бога.

С търпение тичам в попрището като гледам към Исус – Начинателя и Усъвършителя на моята вяра!

Схема на три неща, чрез които може да се оформи моя волеви акт. Как да бъда успешен във всеки един урок, който ми предлага Бог.

  1. РЕШЕНИЕ
  2. ДУШЕВЕН НАВИК
  3. ДУХОВЕН РЕФЛЕКС

Вярата е да изместим погледа си от нашия собствен образ и да го насочим към Бога.

Или превъзнасям собствения си образ или го смазвам така, че да се прегърби и да не може да върви. Не прави нито едно от двете!

Насочи го към Исус!

Ако вземеш решението да насочваш взора си към Бога, ти в един момент ще бъдеш винаги с Бога и ще изпълниш Словото : „Винаги се молете“.

Вярата гледа навън. Тя е като окото – органа, с който гледам, но то само себе си не може да види.

Христос Е единствената светлина. Ако гледаш към нея, тя ще озари и промени живота ти.

По-често насочвай взора си към Бога и ще започнеш да виждаш Невидимия, така ще живееш постоянно в присъствието на Духа.