Мога ли да стоя на два стола едновременно? Две дини под една мишница.

Един невярващ човек идва при Бог и казва: Може ли да имам това, което Бог обещава и Неговите

благословения, но да запазя досегашния ми живот? Защо Бог иска да ми „вземе“ нещата, които обичам?

Няма ли да бъда нещастен по този начин?

За невярващия човек е логично да не знае отговора на тези въпроси. Но за съжаление има голям брой хора,

които се самоопределят като вярващи и ходят редовно на църква, а не живеят свят живот, а очакват,

че един ден ще видят Рая само защото са казали молитвата за покаяние.

Един ден, когато се изправим пред Бог, ще има изненади. И няма да имаме право на защитна реч,

нито ще имаме оправдание. Най-страшния стих:

Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на

Отца Ми, Който е на небесата. Матей 7:21

Какво значи вярващ? Някой, който знае, че има Бог и има някаква информация за Него? Вярващ или спасен?

Покаял се или новороден?

Ако един неспасен човек знае, че не е спасен, той има шанс да разпознае състоянието си, да се покае и да се обърне

към Христос. Докато самозаблуденият е сляп за нуждата си. Той се усмихва по пътя към ада.

Най-трудния път е този между двата! Когато човек се опитва да лавира между тях, искайки да има и двата.

Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към

единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Матей 6:24

Какво се случва, когато лавираш между двата пътя, когато се опитваш да служиш на двама господари?

Ще ви опиша най-лошия случай:

Категорично няма да изпиташ удовлетворениеторадостта и мираблагословенията на Бог, защото за

тях се изисква живот в нарастваща святост, а живеейки  в света, е невъзможно да имаш нарастваща святост.

Лошото е, че няма да можеш да изпиташ и удоволствията, които си изпитвал преди от светските неща, защото

ще имаш изобличение и осъждение в себе си, ще те гложди страх и вина, защото вече знаеш за Бог и нямаш 

оправдание. Отказвайки да пуснеш стария си живот и света, ти ще продължаваш да ходиш на църква или да се

опитваш да четеш Библията и да се молиш, но нито молитвата ти ще бъде истинско общение с Бог, нито ще имаш

откровения върху Библията, която четеш, нито ще ти бъде интересно в църквата. Ти няма да вкусиш от истинския 

бълбукащ духовен живот и с времето ще ти стане мъчително да поддържаш фалшив духовен живот, затова ще се

предадеш и ще спреш да го правиш. Продължавайки и постоянствайки в грехасъвестта ти ще се притъпява все

повече и повече и ще изгубиш спасението си. Един ден ще се окажеш в ада, въпреки че си знаел за Бог и си имал

равен шанс за спасение със всички други.

Спасението, което идва чрез Христос, не само снабдява прощение на греховете, то снабдява и освобождаване от тях.

Нарастващата святост е резултат от изобилния дар на спасението: „Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не

от сами вас, това е дар от Бога, не чрез дела, за не се похвали никой. Защото сме Негово творение, създадени в Христос Исус

за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Ефесяни 2:8-10“

Спасението не е резултат от нашите добри дела, обаче добрите ни дела са резултат от спасението ни. 

Следователно липсата на добри дела и наличието на грях са резултат и показват липсата на спасение/новорождение.

Целта на Бог при спасяването не бе просто да ни запечата с опрощение, което да унищожи нашите грехове. Неговата цел 

бе да ни направи святи в съгласие с Христовия образ, за да може да общуваме лице в лице.

Ако твърдим, че непрекъснато се препъваме в един и същи камък, но не махаме камъка, в който се спъваме, както е

заповядал Исус, то тогава ние се самозаблуждаваме.

Може ли живота в грях да е резултат от незрялост. Ясно е, че това, което характеризира един човек като духовно бебе

в Христос, може да служи за свидетелство на друг, че не е спасен. Разликата между двете, е времето и познанието.

Бог очаква, че Неговите истински деца ще Му се покоряват, щом веднъж разберат какви са изсикванията Му.

Онези, които прогласяват, че са Негови деца, а продължават да вършат беззакония дори след като са били

просветени, се лъжат. Хората, които са родени отновокопнеят да са святи, те гладуват и жадуват за правдата.

Бог работи в тях, за да изработи добрата работа, която е започнал в техния живот. В такъв случай, ако вярата ти не \води до освещение (нарастваща святост), нека също така не си мислим, че ще води до опрощаване

(обявяването ни за безгрешни към Бог). Няма оправдание, което да не е последвано от освещение.

Поради тази причина Писанието казва: „Търсете онова освещение, без което никой няма да види Бог. Евреи 12:14

Благодатта, която опрощава, променя. Така хора, които не са били променени, не са опростени.

Кои са някои от нещата, които свидетелстват, че живеем в грях?

   А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям подобни;

за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. Гал. 5:19-21

Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство

в царството на Христа и Бога. Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху

синовете на непокорството. Еф. 5:5-6

Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито

идолопоклонниците, нито прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да наследят Божието царство. 1 Кор 6:9-10

Това са грехове, характеризиращи хора, отиващи към ада.

От тези пасажи, можем да съберем списък от грехове, които ако се практикуват, са сигурно свидетелство, че един

човек не е променен. Могат да се разделят в 5 категории:

 • Сексуални грехове – блудство, прелюбодейство, неморалност, нечистота, сладострастие, малакийство, мъжеложничество
 • Грехове на кражба – сребролюбие, кражба, грабителство
 • Грехове на невъздържаност – пиянства, пирувания, хули
 • Грехове на омраза – вражди, разпри, ревнувания, ярости, пратизанства, раздори, разцепления, зависти
 • Грехове на фалшива религия – идолопоклонничество, чародейство

В списъците на Павел се казва „и тям подобни“, което означава, че те не са изчерпателни.

Добавям още едно нещо, което е много типично за България и което може да те заведе в ада и това е срамът от Господ.

Понякога се успокояваме, че това е нещо безобидно и временно, затова го толерираме и то продължава с години.

Исус обаче казва, че не е никак безобидно: Защото ако се срамува някой поради Мене и поради думите Ми в тоя блуден

и грешен род, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Отца Си със светите ангели. Марк 8:38

Нека погледнем контекста 2 стиха нагоре. Говори се загубване и спечелване на живота си, а следващото изречения

започва с „защото“.

Йосиф от Ариматея беше таен ученик, но това беше временна стратегическа тайна, защото той беше част от синедриона и

използваше влиянието си там. Когато разпънаха Исус, той разкри тайната си по най-смелия начин, рискувайки всичко. Марк 15:43

Някои възражения, които могат да възникнат в нас:

 • Това не е ли крайно?Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или
 • дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене; Матей 10:37

Бог има съвършен план за твоя живот, който план несъмнено надхвърля дори най-смелите ти мечти! Но ти ще влезеш в този план само ако стигнеш до крайности! Няма да достигнеш до него чрез

посредственост и повърхностност. Всяко качество си има цена – елитен университет,  добри обувки, хубава кола. Така и дълбочините на Бог си имат цена и това е пълното покорство и посвещение.

  • Няма ли да бъда нещастен, когато се лиша от нещата, които обичам? Бог не иска ли да съм щастлив?– секс, пиене, пушене, любов Бог иска да бъдеш щастлив повече отколко ти самият искаш, но Той знае по-добре от теб кое е истинско щастие. Истинското удовлетворение е само и единствено в Бог и нищо от света не може да

се сравни с него. Притчата за бисера: Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери, и, като

намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко що имаше и го купи. Матей 13:45-46  Не само, че няма да бъдеш нещастен, а ще бъдеш СВОБОДЕН! Господният Дух, там е свобода. 2 Кор 3:17 Един човек,

който е роб на страсти, порнография, цигари, гняв или завист, не е свободен човек. Защото, ако живеете плътски, ще умрете;

но ако чрез Духа умъртвявате телесните действия, ще живеете. Римляни 8:13 Картинката с малкото мече и големия мечок.

  • Нямам избор(Нямам къде да живея, какво да ям, доход) – лъжеш себе си. Винаги имаш избор, просто те е страх да го направиш. Но чрез Святия Дух и твоята свободна воля, ти можеш

да преодолееш този страх и да направиш

правилния избор. Може да изгубиш комфорта си и да се лишиш от нещо, но имаш избор. Но първо търсете Неговото царство и

Неговата правда; и всичко това ще ви се

прибави. Матей 6:33

 • Може би Бог иска този човек да повярва, затова ме е срещнал с него– манипулирам Бог като Го вкарвам в нещо, което аз искам? Измислям си удобна религия. Почти невъзможно е да послужиш за спасението на някой, с когото си

 

емоционално свързан и с когото си съгрешил. Най-вероятно по-скоро ще му навредиш (както и на себе си)

Нямам сили – За всичко имам сила чрез Онзи, Който ме подкрепява. Филипяни 4:13 (отказване на цигарите без Бог и чрез Бог) / Не сте се още съпротивили до кръв в борбата

си против греха. Евреи 12:4

  • Заварено положение– няма преференциални условия, при които ще се разглеждат заварените положения, освен ако не си вече в брак.

Изборът е твой, но последиците от този избор също

са твои. Рискуваш вечността!

 • Ситуацията е много сложна… Бог дава изходен път за всяко положение и обръща всичко за добро, НО когато си Негов!
 • Не може ли да направя малък компромис?Бог мрази компромиса. Бог не прави компромиси  Няма да направя компромис със справедливостта Си заради милостта Си!
  • Но аз всъщност обичам Бог!Как разбираме, че обичаш Бог? Като го споделиш във фейсбук? Не! Любовта не е разтърсванетръпкипеперуди в

стомаха, временна изгаряща страст или

емоция. Тя е решение и действие! Как разбираме, че Бог ни обича: В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати

на света Своя единороден Син, за да

живеем чрез Него. 1 Йоан 4:9 Как Бог разбира, че аз Го обичам: чрез покорството ми: Ако Ме любите, ще пазите Моите

заповеди. Йоан 14:15

  • Не разбирам защо Бог иска от мен тези неща! Ако ти обичаш Бог и вярваш на Словото Му, значи трябва да

вярваш, че Той иска най-добротоза теб. Когато си още незрял, ще има неща, които няма да разбираш, но няма как да получиш зрялост

без покорство. Следователно понякога ще се

налага да се покориш без да разбираш и тогава Бог ще те възнагради със зрялост и разбиране. Историята за

Нееман 4 Царе 5: 1-14 покорство

Ако ти смяташ, че Бог не изисква святост, значи ти не познаваш истинския Бог, а си си измислил един бог, който ти

е удобен и се покланяш на идол.

Затова изпитай себе си и си направи сметката!

Залогът е живота ти и вечността.

Ако има непокорство и грях в живота ти и не си скъсал с тяхструва ли си да изгубиш вечността заради тях?