[V1]
АЗ СЪМ СПАСЕН, ОСВОБОДЕН!
АЗ СЪМ СПАСЕН И ИЗЦЕРЕН!
ЧРЕЗ НЕГОВАТА СМЪРТ НА КРЪСТА
АЗ СЪМ СПАСЕН И ИЗЦЕРЕН!
[V2]
О, САТАНА Е ПОРАЗЕН /2/ –
ИСУС ГО ПОБЕДИ НА КРЪСТА!
О, САТАНА Е ПОРАЗЕН!
[V3]
О, ВЕСЕЛ ДЕН И РАДОСТЕН,
КОГАТО ИДВА ИСУС ЗА МЕН!
ТОГАВА НИЙ ЩЕ БЪДЕМ С НЕГО,
КОГАТО ИДВА ИСУС ЗА МЕН!