[V1]
Блажени ония,
които живеят в Твоя дом –
те всякога ще Те хвалят
Блажени ония, чиято сила е в Теб,
в чието сърце са Твоите пътища!
Минаващи през долината на плача,
те обръщат я в място на извори!