[V1]
Боже добър Си
И Твоята милост е вечна / 4
Хора от всички
Народи в света
През поколения
И до века

[V2]
Ние хвалим Теб
Алилуя / 2
Ние хвалим Теб
Ти си добър
Толкова, толкова, толкова
Добър, добър
Толкова, толкова, толкова

[V3]
Ти си добър винаги
Винаги Ти си добър / 4
Ти си добър