ГОСПОДИ, ЗА ТЕБЕ ПЕЯ АЗ.
ГОСПОДИ, ТИ ЧУВАШ,
ТИ ЧУВАШ, МОЯ ГЛАС.
ДА БЪДА С ТЕБ, ДА ХВАЛЯ ТЕБ,
ИСУС, ЧАКАМ ТЕ, ЕЛА!

В МОЯ ЖИВОТ ЧАКАМ ТЕ,ЕЛА/2
ДА БЪДА С ТЕБ, ДА ХВАЛЯ ТЕБ,

ИСУС, ЧАКАМ ТЕ,ЕЛА!
ВЕЛИЧАЯ ТЕ, ЙЕШУА!/4

ИМЕТО ТИ ЩЕ ВИКАМ В СВЕТА,
СЪС СВОЯТА ХВАЛА, ИЗДИГАМ ТЕБ СЕГА!