[V1]
ДОБЪР СИ И БОГАТ НА ПРОШКА.
ЧРЕЗ БЛАГОСТ ПРИВЛИЧАШ МЕ КЪМ ТЕБ!
ЧРЕЗ МИЛОСТ КАНИШ МЕ ДА ДОЙДА
ПО-БЛИЗО ДО ТВОЕТО СЪРЦЕ!
[V2]
И ВСЕКИ НОВ ДЕН СЕ ПРОБУЖДА
ВЪВ МЕН ПЕСЕН ОТ МОЙТО СЪРЦЕ!
[V3]
ТИ СИ ДОБЪР, ДОБЪР, ДОБЪР,
МИЛОСТТА ТИ Е БЕЗКРАЙНА!
[V4]
ЛЮБОВТА ТИ Е БЕЗКРАЙНА!
ДОБРИНАТА ТИ Е ВЕЧНА!
МИЛОСТТА ТИ Е БЕЗКРАЙНА,
БЕЗКРАЙНА!