[V1]
Запей, Небе, за славата на Бога!
Възкликни, земя:
“ Христос възкръсна от смъртта! ”

[V2]
Във вечността Си Ти,
Ти,Божий Агнец Свят!Прекланям
колене пред Твоя Трон, Христе!

[V3]
Провъзгласи, че Той
пребъдва в’ векове!
Пожертва се за Твоето спасение!