КАЛЯСКИТЕ НА ГОСПОДА ХИЛЯДА СА!
ХИЛЯДА СА /2 ХИЛЯДА НА ХИЛЯДА!

ТОЙ СВЪРШИ ВСИЧКО, СПЕЧЕЛИ БИТКАТА
САТАНА Е ПАДНАЛ, ПОБЕДИТЕЛ Е ХРИСТОС.

ИСУС Е ГОСПОД,О АЛЕЛУЯ!
ТОЙ Е ЦАР НА МОЕТО СЪРЦЕ!
ИСУС Е ГОСПОД / 6 НА БЪЛГАРИЯ!