[V1]
Кой е подобен на Теб
Славата Ти пълни цалата земя
Кой е подобен на Тебе
И ангелите хвалят Те сега
[V2]
И пея Свят Свят е Господ
обгърнат във величие е Той
И пея Свят Свят е Господ
И няма подобен на света
Свят е Господ Бог!