[V1]
Моят Баща е голям и силен!
Той стои високо над мен.
Моят Баща ежедневно ме учи
как да достигна бъдния ден.
[C]
Той даде смисъл на живота ми
и в миг изчезна всякаква тъга!
Една едничка ревност ми остана –
чрез Него да дарявам любовта.
[V2]
Моят Баща е буря в небето.
Той е силния вятър нощес.
Моят Баща е слънце, което
ярко ни свети и днес.
[V3]
Моят Баща е Бог всемогъщ –
Той дарява на всеки живот.
Вярвам във Него и зная от днес,
че заедно ще сме во век!