[V1]
НЕ ЧРЕЗ МОЩ, НЕ ЧРЕЗ СИЛА,
ЧРЕЗ ДУХЪТ МИ КАЗВА БОГ!
СРЕЩУ МЕН И ДА ИДВАТ
МОЯ КРЕПОСТ ПАК СИ ТИ!

[V2]
С ТВОЙТА СИЛА МОРЕ РАЗДЕЛИ
ОТВОРИ МОИТЕ ОЧИ

[C]
O, ЯХВЕ, КОЛКО СВЯТ СИ!
И ВЪВ МИЛОСТ ТЪЙ БОГАТ СИ!
О, ЯХВЕ – ИЗКУПИТЕЛ,
И НАДЕЖДА, МОЙ СПАСИТЕЛ!

[B]
МОЩЕН ЦАР! ВЕРЕН СИ! БОЖЕ СВЯТ СИ! ВСЕМОГЪЩ СИ!
СЪС ЯХВЕ НИЙ ХВАЛИМ СЕ!
ДАВАШ ПОБЕДА НАД НАШИТЕ ВРАГОВЕ!