[V1]
Пастирю Христе на моята душа,
където искаш Ти ще Те следвам!
Вече съм решил да слушам Твоя глас,
Където искаш Ти ме води!

[V2]
При зелените треви и при бистрите
води добрият Пастир мой е до мен!
Щом пред мен е планина или тъмна
долина, добрият Пастир мой е до мен!

[V3]
Повече от всичко друго,
що ти пазиш, пази сърцето си!
Защото от него са изворите на
живота и в тях е твоето съкровище!