Победата е моя, битката – Господна!
Осанна, Осанна!Врагът не устоява на Неговата слава!Осанна, Осанна!
Хваля Те, Алилуя!
Не ме е страх от дяволския план.
Вярата е мой щит сега,
в сърцето ми царува сам Исус!