[V1]
Познай кой си в Христа, познай своята съдба.
Познай, че имаш сила днес, сила във кръвта.
[V2]
О, Бог ме призова към праведни дела
да бъда сол и светлина на таз земя.
Със власт дари ме и със сила във Духа,
за да крача с вяра в армията Му към победата!