[V1]
ПОКЛАНЯМ ТИ СЕ
СЪС ДУХ И СЪС ИСТИНА,
ИЗДИГАМ ГЛАСЪТ СИ,
ДУХЪТ МИ КОПНЕЕ
ДА ВИДИ ТЕБ.

[V2]
АЗ ИДВАМ СЕГА
С ДУМИ НА РАДОСТ,
ЗА ВСИЧКО, КОЕТО
НАПРАВИ ЗА МЕНЕ,
НА ТЕБ АЗ БЛАГОДАРЯ! / 2
И ПЕЯ:

[C]
О-ОСАННА,
ОСАННА, АЛИЛУЯ
НА ТЕБЕ ПЕЯ АЗ
И МОЕТО СЪРЦЕ
НА ТЕБ БЛАГОДАРИ!

[V3]
ПРЕД ТЕБЕ СТОЯ,
ПРЕД ТВОЙТО ВЕЛИЧИЕ.
ИЗПРАВЕН ПРЕД ТВОЯТА СЛАВА,
АЗ КАЗВАМ:
ДОСТОЕН СИ ТИ!

[V4]
СЪС МЪДРОСТ И МОЩ
СЪЗДАТЕЛ НА ВСИЧКО СИ
И ВСЯКО ТВОРЕНИЕ
С РАДОСТ ВЪЗКЛИКВА:
НА ТЕБ АЗ БЛАГОДАРЯ! / 2
И ПЕЯ: