СВЯТ СИ, СВЯТ СИ, ВСЕМОГЪЩИ,
ВЕЧНО СЪЩИЯ
ТЪЙ ДОСТОЕН, БОГ НА СЛАВА,
ТЕБЕ ХВАЛЯ АЗ./2

СВЯТ СИ ТИ ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ,
ПЪЛЕН С МИЛОСТ И СЪС БЛАГОДАТ.
ПРАВЕДЕН И ИСТИНЕН ДОКРАЙ,
СВЯТ Е, СВЯТ Е МОЯТ ЦАР./2

НА ТЕБЕ ОТДАВАМ ВСЯКА ХВАЛА,
НА ТЕБЕ АЗ ПРИНАДЛЕЖА!