[V1]
Създателю Небесни, за Тебе пея аз –
Духа си Свят Ти вложил си във мен!
Ангелите пеят за чудния Ти дар –
безкрайната пленяваща любов!

[V2]
О, Исус, молбите ми Ти слушаш,
копнежите на моето сърце.
На Теб, Исус, аз давам свойта песен!
Коленича и хваля Теб сега!

[V3]
Създателю Небесни, за Тебе пея аз –
озаряваш Ти най- тъмната нощ!
Откакто Те намерих, от Теб съм озарен,
в сърцето ми царува любовта