[V1]
С надежда съм като котва е за мен
в бурите в Теб ще ме държи
С любов безкрай Ти премахна моя страх
за всичко в Теб уповавам аз
[V2]
Обещава надежда Твоя кръст
тя е като котва за душата ми
даде всичко да спасиш с любов света
Бог ще стои, непоклатим
[V3]
Непроменим беше и ще дойдеш пак
Ти обеща, верен Си докрай
[V4]
Над всеки, над всичко е Твоето име
надеждата ми в Теб е
Ти каза и стана и верен остана
надеждата ми в Теб е