[V1]
Твоята невяста Теб очаква днес
облечена във вярност, изпълнена с копнеж.
Отделена за Теб, осветена с кръвта Ти
пролята.Като жадна за вода земя
вика тя към Теб сега:
[V2]
Заведи ме в Твоето присъствие! Там, където
няма грях, но обгърнат с любовта Ти!
Привлечи ме и ще тичам аз след Теб,
завинаги пленен от любовта Ти!
[V3]
Кажи, Любими на душата ми, къде царуваш Ти?
Не искам повече да скитам,не искам
любовта на друг! При кого да отида? – само
Ти имаш думи на живот!
Затова към Теб сега прибягва моята душа.
[V4]
Като жаден елен за потоци води,
така за Тебе въздиша душата ми.
Заведи ме в Твоето присъствие!
На зелени поляни, при тихи води –
там, където почива душата ми. Заведи ме,
привлечи ме! Заведи ме, издигни ме!