[V1]
Ти си верен, Господи – аз на Тебе
уповах, Мощен Бог и вечния Отец!
И Твойто Слово верно е, както туй,
що обеща, Словото Ти трае вечно, Боже!

[V2]
Ти си верен /2/ – Твойта милост няма край
и даже този свят да не съществува веч!
Ти си чуден Бог, Цар велик, мощен си –
Бог Йеова: “ Аз Съм, който Съм! ”