[V1]
ТИ СИ СВЯТИЯТ, ТИ СИ СЛОВОТО
ТИ СИ ЦЕНТЪР НА ЖИВОТА, ИСУС.
ТИ СИ БОЖИЙ СИН
ТИ СИ ОСНОВАТА, ТИ СИ ЦЕНТЪР НА ЖИВОТА, ИСУС.
ТИ ОБИЧАШ ДУШАТА МИ АЗ ВЕЛИЧАЯ ТЕ
ВСИЧКО ЗА ТЕБ/3 ИСУС!
[V3]
ТИ СИ МОГЪЩИЯТ, ТИ СИ ВЪРХОВНИЯТ
ТИ СИ ЦЕНТЪР НА ЖИВОТА, ИСУС.
ТИ СИ ВЕЛИКИЯТ, ТИ СИ ЧУДЕСТНИЯТ
ТИ СИ ЦЕНТЪР НА ЖИВОТА, ИСУС.
ТИ ОБИЧАШ ДУШАТА МИ АЗ ВЕЛИЧАЯ ТЕ
ВСИЧКО ЗА ТЕБ/3 ИСУС!