[V1]
Той царствено блести
с величието Си
Зарадвай се земя,
радвай се земя!
Той ходи в светлина
и всяка тъмнина
трепери от гласа.
от мощния му глас.

[V2]
Величествен Бог
Толкова величествен Бог
Пей със мен:
Велик е нашия Бог!

[V3]
От век до век стои
и времето държи.
Начало е край /2
Един Бог в три лица
Отец, Духа, Сина
Лъвът и Агнето. /2

[V4]
Бог над всичко е
за хвала достоен е-
покланям се,
величествен Бог!