[V1]
Всяко творен’е, цяла земя,
прав направете път за Христа!
Той ще се върне тук!

[V2]
Викаме грешни, будим света,
всеки народ да извика сега: Той ще се върне тук!

[С]
„Любими мой, чакам те, ела!“
Това е викът на невястата!
Църквата готова е за Теб, пеем днес:
„Дойди, Господи!
О, Исус, дойди!“ /2

[V3]
Господ ще съди всички в света;
ще бъдем нови, спасени в Христа!
Той ще се върне тук!

 

[B]
О, ела, ела, Исус!
Чакаме, чакаме те тук!