[V1]
Роди се Исус
малко дете в ясли.
Във погледа чист
свети небе ярко.
Една любов дойде тази нощ
на земята-
лъч светлина за грешния свят
Спасител дойде от небе./2

[V2]
Алелуя/3 Амин! /2

[V3]
Една звезда ярко в нощта свети.
Показва тя-един нов живот роди се
и тоз’ живот за теб и за мен
за спасение, бе подарен
от Святия Бог.
Сега приеми го и ти!/2