[V1]
ЩЕ СЕ ПОКЛАНЯМ (ЩЕ СЕ ПОКЛАНЯМ)
СЪС ЦЯЛО СЪРЦЕ (С ЦЯЛО СЪРЦЕ).
ТЕБ ЩЕ ХВАЛЯ (ТЕБ ЩЕ ХВАЛЯ)
СЪС ВСИЧКО ВЪВ МЕН
(СЪС ВСИЧКО ВЪТРЕ В МЕН).
ТЕБ ЩЕ ТЪРСЯ (ТЕБ ЩЕ ТЪРСЯ)
ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ДНИ (ПРЕЗ ВСИЧКИТЕ ДНИ).
ТЕБ ЩЕ СЛЕДВАМ (ТЕБ ЩЕ СЛЕДВАМ)
ЩЕ ХОДЯ ВЪВ ПЪТЯ ТИ (ЩЕ ХОДЯ В ПЪТЯ ТИ).
[C]
И АЗ НА ТЕБ ЩЕ СЕ ПОКЛАНЯМ.
И АЗ НА ТЕБ ЩЕ ДАМ ХВАЛАТА СИ.
САМО ТЕБ АЗ ЩЕ ПРОСЛАВЯМ.
САМО ТИ ДОСТОЕН ГОСПОД СИ.
[V2]
ТЕБ ЩЕ ПРОСЛАВЯ (ЩЕ ПРОСЛАВЯ)
КАТО БОГ И МОЙ ЦАР (КАТО БОГ И МОЙ ЦАР).ЩЕ ТИ СЛУЖА (ЩЕ ТИ СЛУЖА)
И ВСИЧКО ЩЕ ТИ ДАМ (ВСИЧКО ЩЕ ТИ ДАМ).
ЩЕ ИЗДИГНА (ЩЕ ИЗДИГНА)
ОЧИ КЪМ ТВОЯ ПРЕСТОЛ (ТВОЯ ПРЕСТОЛ).
В ТЕБ ЩЕ ВЯРВАМ (В ТЕБ ЩЕ ВЯРВАМ)
САМО ТИ СИ МОЙ БОГ (ТИ СИ МОЯ БОГ).