[V1] ДУХЪТ И НЕВЯСТАТА ЗОВЪТ: „ЕЛА!“/4

КОЙ Е ЖАДЕН, НЕКА ДОЙДЕ И ДА ПИЕ ТОЙ!

ЩОМ СИ ЖАДЕН ТИ ЕЛА И ЩЕ ПИЕШ ВЕДНАГА

ОТ ЖИВАТА ВОДА/2