О, свята нощ, звездите ярко греят!

През тази нощ Божий Син се роди!

Своята слава Той в небе остави,

Спасение вечно приготви за нас!

Със радост пеят множества небесни,

Ликува с тях и цялата земя!

Пейте хвала! Спасител днес роди се!

О, свята нощ! О, нощ на тържество!