[V1]
Спасението идва от Отца на висините
и от Агнето.
„Благодарност,слава и чест
мъдрост и сила, и мощ
само на Тебе да бъде завинаги! /3/ Амин!“

[V2]

ИЗКУПЕНИТЕ ЩЕ СТОЯТ ВЪВ ЦЕЛ И ВЪВ ЕДИНСТВО.
И ЩЕ ВИКАТ С ГЛАС:
„БЛАГОДАРНОСТ, СЛАВА И ЧЕСТ, МЪДРОСТ И СИЛА И МОЩ!“
СЛАВА НА ТЕБЕ ЩЕ ПЕЕМ ЗАВИНАГИ! /3/ АМИН!