[V1]
ТИ СИ СВЯТ БОГ,
ТИ МОГЪЩ СИ И ДОСТОЕН
В СЛАВАТА СИ.
ЩЕ ТЕ СЛЕДВАМ,
ЩЕ ТЕ СЛУШАМ
И ОБИЧАМ ПРЕЗ ВСИЧКИ ДНИ.

[V2]
МЪЖЕ
АЗ ЩЕ ПЕЯ И ПОКЛАНЯМ
НА ЦАРЯ ДОСТОЕН.ЩЕ ОБИЧАМ
ТЕБ ИСУСЕ.КОЛЕНИЧА
ПРЕД ТЕБЕ.АЗ ЩЕ ПЕЯ
И ПОКЛАНЯМ НА ЦАРЯ ДОСТОЕН.
ЩЕ ОБИЧАМ ТЕБ ИСУСЕ.
КОЛЕНИЧА ПРЕД ТЕБЕ.

ЖЕНИ
ТИ СИ ГОСПОДАР!НА ЦАРЕТЕ ЦАР!
ВСЕМОГЪЩИ БОГ!ТИ НАД ВСИЧКО СИ!
ТЕБ ЕМАНУИЛ!ВЕЛИЧАЯ ТЕ!
ТИ СИ КНЯЗ НА МИР!ТИ СИ АГНЕТО!
ТИ СИ ЖИВ МОЙ БОГ!ТИ СИ МИЛОСТИВ!
ЩЕ ЦАРУВАШ ВЕЧНО!ПРЕДИ ВСИЧКО СИ!
ТИ СИ АЛФА,ОМЕГАНАЧАЛО И КРАЙ
МОЙ СПАСИТЕЛ,МЕСИЯ,ПРИЯТЕЛ И ЦАР!

[V3]

ВСИЧКИ
ТИ СИ КНЯЗ НА МИР,
ЩЕ ЖИВЕЯ АЗ ЗА ТЕБ!