[V1]
ХВАЛИМ ТЕ СЪС КИМВАЛ
ХВАЛИМ ТЕ СЪС ТАНЦ
ХВАЛИМ ТЕ СЪС ШОФАР
ХВАЛИМ ТЕ СЪС ГЛАС

[V2]
ХВАЛИМ ТЕ СЪС ТЪПАН
ХВАЛИМ ТЕ С ХОРА
ХВАЛИМ ТЕ СЪС ЗВУЧНА ТРЪБА
ХВАЛИМ ТЕ С’ СЪРЦА

[C]
ХАЛЕЛУ ЕТ АДОНАЙ/3
ДА ПРОСЛАВИМ БОГ

[V3]
ХВАЛИ ТЕ НЕБЕТО,
СЛЪНЦЕ И ЛУНА,
ХВАЛЯТ ТЕ СЪС СИЛА И МОЩ:
„ЦАР НА ВЕЧНОСТТА!“

[V4]
ХВАЛИМ ТЕ ВЪВ БИТКА
ХВАЛИМ ТЕ В НОЩТА
ХВАЛИМ ТЕ ЗА ТВОЙТА ПОБЕДА
ХВАЛИМ С ПЕСЕНТА: