Хвали Господа, душе моя!
Ще хваля Господа,докато живея!
Ще пея хваление на моя Бог,
докато съществувам.
Алилуя! Хваля Те, Господи! /2/