Тази неделя, на Възкресение, ще посрещнем всичките ни посетители и гости в църквите в Хасково и Харманли с авторски картички – подарък: една за теб и още една, която да подариш на близък човек!