[V1]
Ще Те хваля, Ти Създател Си,
Бог Всемогъщ – на Тебе пея аз!
Благословен да Си Отче,
благословен Си Ти!
[V2]
Ти свят Си Бог един – Дух, Отец и Син!
Цар велик и Господ Си Ти!
Свят Си Ти! /2/ Свято е името Ти!