Ако това видео ти е харесало, моля, сподели го, за да достигнем до хората, които се нуждаят да чуят за Бог!

Единството ми дава победа
Проблемът не са останалите
Единството дава кураж
Връща ме в реалността и ми дава сила
Подтик към добро дела
Дава ми сила в молитва
С кого се обграждаш
Подложи връзката на тест
Връзката води ли нещата към света
Бог ни прави семейство
Трикрако столче
Ако не ме пуснеш в твоя свят, няма да мога да ти помогна
Койнония
Ако не обичаш, не можеш да си на помощ
Влиянието на хора
Оказвай влияние
Нещата не се случват само от амвона
Не си достатъчно свят?
Бог никога не е виновен
Променя ли се животът ти
Не живей в мизерията
Не реагирай като човек в света
Твоят пример влияе повече от всички думи