Защо християнина има проблем с молитвения си живот? Примиряваш ли се в това? Имаш ли статукво в молитвения живот и как да разбиеш това статукво? Молитвата променя ли нещо? Молитвата рожба на устата ли е или на сърцето? Защо молитвата ми няма резултат? Къде се заражда усърдната молитва? Имаме ли знание и разбиране за моливата? От къде произлиза израза „усърдна молитва“? Молитвата ти има ли сила или е говорилня? Може ли да се промени линията на живота ти? Кога си в Божия план? В рая ли ще паркираш или в ада? Кое е това, което обръща линията на живота? Как се ражда свидетелството? Каква е връзката между молитвата и спасяването на души? Как да светим във времето на мрак? Как се излиза изред целия хаос на този свят, с достойнство? Кога се ражда съживление?