Лука 4 глава:

  1. Исус беше пълен със Святия Дух
  2. Беше воден от Святия Дух
  3. върна се в Галилия със силата на Духа

Той трябваше да премине през това изпитание, където да се изпита Неговата вяра. Ние често влизаме в такова изпитание, но въпроса е: влизаме ли там пълни със Святия Дух?

точка 3 ни казва, че 40 дни в пустинята, независимо от изпитанията, Христос беше непрекъснато със Святия Дух и воден от Святия Дух. В най-голямото си изпитание, Той е бил най-близо до Бог.

Ние можем ли да кажем, че силата на Святия Дух е с нас? Изпълнен ли си с Духа на осиновление? Бог Е Баща. Той Е Баща, Който прощава, Който ни осиновява и затова Духа вика в нас „Авва, Отче“.

Изпълнени ли сме до толкова, че дори 40 дни в най-големи трудности и най-тежки условия, Той да прелива в нас?

Усещам ли Святия Дух в най-малките неща в своя живот? Усещам ли Бог да ме изобличава за най-мъничките неща, които правя против Него и Го нараняваш с тях. Този тих глас, Който ти нашепва и те води е белег, че Святия Дух Е в живота ти. Без Него Исус нямаше да издържи в пустинята.

Всеки от нас има своята пустиня, където характера ни се изгражда и където Бог ни изпитва, за да види можем ли да преминем през това и дали вярата ни е достатъчно силна. Ако нямаш силата на Духа, няма как да се случи. Бог те призовава да изпиташ силата на Духа. Христос беше непрестанно, нон-стоп, 24 часа в силата на Духа. Влезе с Него, беше изпълнен с Него и излезе с Него.

Барометъра на Духа показва ли ти, че ти си изпълнен с Него?

Не угасвайте Духа!

Молитва!

Ако нямаш този глас, помоли Святия Дух да дойде в твоя живот и вземи решението, че ще отиваш при Него и ще общуваш с Него.