Благодарим на Бог и Го прославяме, затова че нови души вземат решението на живота си – да го предадат и посветят на Спасителя!