Пастор Антон Пенев е „ангелът“ на деноминация „Реформация“. Той и неговата съпруга, пастор Таня, са духовни майка и баща на много Божии деца. За всички нас са един истински вдъхновяващ пример за ходене във вяра и любов, за безкомпромисно следване на Христос и за водителство от Святия Дух. Те са в ядрото на всички възможни служения в църквите и двигателя и. Поучават, обичат, обгрижват, проповядват, съветват, посещават, изграждат, назидават, учат, прегръщат, пеят, ходатайстват… Ако трябва да се обобщи с 2 думи: полагат живота си за Божието Царство. За нас е чест и привилегия да имаме това пасторско семейство, благославяме ги и благодарим на Бог, че ги е поставил за наши авторитети.

следва

История на семейство Пеневи и деноминация „Реформация“ – очаквайте скоро…