На 10.03.2017 петък, за пореден път имахме привилегията да посрещнем в нашата църква обичания от нас екип „Благовестие“ с брат Илия Миланов. Бог доведе много нови хора и заедно се насладихме на ангелско хваление и силно слово, на пламенни молитви и приветствахме покаяли се души, на които подарихме първите им собствени Библии. С  Божията помощ успяхме с радост да подкрепим служението на нашите гости, за които вратите ни са винаги отворени.