Днес, 14.04.2017 – Разпети Петък, шест души от ХЦ „Реформация“ Хасково взеха решение да последват Исус и да Му предадат себе си!